Systeemoverzicht

Nu configureren:
Uw palletstelling

MODULAIRE PALLETSTELLINGEN VOOR OPLOSSINGEN OP MAAT

UW VOORDEEL

  • snelle montage door eenvoudig inhaken van de draagbalken
  • optimaal gebruik van opslagruimte en magazijnlogistiek dankzij aanpassing op maat
  • flexibel gebruik dankzij systeemaccessoires, bijvoorbeeld voor het opslaan van vlakke pallets, gaasboxen of andere laadhulpmiddelen

De juiste frames en staanders kiezen in 5 stappen

1. Bepaal de vakbelasting

= Som van alle palletgewichten per draagbalkniveau met gelijkmatig verdeelde belasting

Voorwaarde: Palletafmeting 800 mm (B) x 1.200 mm (D) met voldoende draagvermogen

2. Bepaal de veldbelasting

= Som van alle vakbelastingen (alleen de draagbalkniveaus) per stellingveld

Let op: De som van de vakbelastingen mag de toegestane veldbelasting niet overschrijden.

3. Leg de vakhoogtes vast

= som van de hoogte van de opgeslagen goederen (H) + verticale afstand per opslagniveau (Y) + draagbalkhoogte (= onderkant pallet tot bovenkant draagbalk, afgerond op 50 mm)

4. Leg het aantal
opslagniveaus vast

= som van vloerniveau + dwarsbalkniveaus

 

Let op: Houd rekening met de hefhoogte van heftrucks (laatste opslagniveau + 200 mm = minimale hefhoogte)

 

Ontwerpafmetingen:

volgens DIN EN 15620:2021

  • De horizontale afstandsmaten "X" zijn afhankelijk van het bovenste niveau
  • De verticale afstandsmaat "Y" moet voor elk opslagniveau afzonderlijk worden bepaald, afhankelijk van de hoogte
  • Bepaal het frametype "Y" met behulp van de belastingtabel voor frametypes

5. Bepaal het frametype

Neem het juiste frametype uit de belastingstabel in onze (online) catalogus

Vereiste afstandsmaten

Insteekhoogte van de draagbalk in mm*Afstand X min. in mmAfstand Y min. in mm
07575
075100
075125
0100150

*De bovenkant van de draagbalk is van toepassing.

Opslag in lengterichting of dwars
van de pallets

Perfecte aanpassing aan elke opslagbehoefte

door de mogelijkheid van opslag in dwars- of lengterichting

Technische bepalingen

+

Externe staanders moeten minstens 500 mm hoger zijn dan het bovenste opslagniveau in gangpaden en verkeersroutes om gangpaden te beschermen tegen vallende opslaggoederen.

+

Doorgangen via bovenbouwen moeten worden voorzien van een gesloten vlak (bijv. roosters (C), draadgaassteunen (D), spaanplaat (E)).

+De vrije doorgangshoogte moet minstens 2.200 mm zijn.
+Als de afstand tussen de pallets in de dubbele stelling kleiner is dan 100 mm, moet een verschuivingsbeveiliging (F) worden aangebracht.
+Stootbeschermingshoeken (B) in overeenstemming met DGUV 108-007 (BGR 234) moeten worden aangebracht op externe staanders en doorgangen.
+Bij vrijstaande enkele stellingen en enkele stellingen die aan verkeersruimten grenzen, moeten aan de achterkant gaasachterwanden (G) worden aangebracht om te voorkomen dat de opgeslagen goederen vallen.
+Betonkwaliteit: minstens C 20/25 volgens DIN EN 206-1 (DIN 1045-2); betondikte minstens 200 mm.
+Draagvermogenbordjes (H) moeten aan elke stellingconstructie worden bevestigd.
+De specificaties zijn alleen van toepassing op gelijkmatig verdeelde belasting.
+Vanaf 7.500 mm bovenrand van de opgeslagen goederen moeten de Duitse bouwvoorschriften van de afzonderlijke deelstaten door de exploitant worden nageleefd.
+Alle belastingsspecificaties gelden alleen voor installatie in binnenruimtes. Aardbevingsbelastingen en wind- en sneeuwbelastingen worden niet in aanmerking genomen en moeten apart worden aangevraagd.